Stambokföring av kull online

Stambokföring av kull online lanserades 19 maj 2021, på dagen 66 år efter att SVERAK bildades.

För att kunna använda stambokföring online, krävs att du
– är medlem i SVERAK-ansluten klubb
– att din avelshona har en SVERAK-stamtavla
– att honan har alla sina nödvändig avelsintyg uppladdade (eller sparade sedan tidigare) och att dom är godkända

Vidare krävs att hanen
– finns i FindUs (stamboken)
– att hanen har alla sina nödvändiga avelsintyg uppladdade (eller sparade sedan tidigare) och att dom är godkända
– att ägaren till avelshanen har svenskt mobilt BankID för att denne ska kunna godkänna stambokföringen av din kull

OBS! När du väljer att stambokföra kull online, kan du INTE betala i förväg (då måste du istället använda den vanliga blanketten och skicka till din avelssekreterare) utan betalningen gör du som en avslutning av stambokföring av kull INNE i systemet.

Om hanen inte finns i FindUs (stamboken) måste du göra som tidigare, dvs använda vanlig blankett och skicka till din avelssekreterare.

Stambokföra kattkull

Den 19 maj lanserar SVERAK online-anmälan av ny kull via minakatter.sverak.se. För att kunna använda tjänsten måste intygen vara uppladdade och godkända på din katt, passa på redan nu att ladda upp de avelsintyg som krävs för att katten ska kunna användas vid online-anmälan av ny kull.

De som använder blankett och en katt som INTE tidigare har använts i avel ska bifoga berörd katts intyg eller "screenshot/skärmdump" från MinaKatter där det syns att intygen är uppladdade.

Digital signering (Bank-ID)
Förbundsstyrelsen fattade beslut den 26 april att tillåta digital signering med hjälp av bank-ID. Vi har valt detta för att säkerställa att den som digitalt undertecknar är den person som den är. (Det möjliggör också att den som inte vill skriva ut anmälan/ansökan på papper kan sköta hanteringen digitalt, något som har efterfrågats).

Villkoret är alltså att signeringstjänsten som du som SVERAK-medlem väljer, är att den visar signeringsloggen i samma dokument som själva ansökan.

Alltså signeringsloggen ska vara i ett och samma dokument. Det vill säga BÅDE ansökan/anmälan OCH signeringsloggen. Detta är något som automatiskt genereras av den signeringstjänst ni väljer.
Exempel på två sådana signeringstjänster som uppfyller dessa krav är:

• www.elektronisksignering.se (gratistjänst)
• VismaSign (betaltjänst)
• M.fl.

Kivra uppfyller tyvärr INTE då det inte uppfyller ovan nämnda krav varför denna tjänst i dagsläget inte accepteras.

Självklart kommer det även fortsättningsvis gå bra att

• skicka ansökningar och anmälningar på papper medsnigelposten,
• eller fortsätta att skriva ut pappret och undertecknadet och sedan skanna in det och mejla det.

Ansök om stamnam

För att kunna ansöka om stamnamn ska du vara medlem (huvudmedlem eller familjemedlem till en huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb.