Utställning 15-16 Juni 2024

Nytt från den 1 januari 2024


Sammanställning av ändringar hittar du på SVERAKs hemsida


Medlemsavgift 2024


Glöm inte att betala din medlemsavgift!

Avgift betalad from oktober gäller kommande år.

För att kunna delta på utställning samt stambokföra kull nästa år måste medlemsavgiften för 2024 betalas.

Information om avgifter hittar du HÄR.