Historik
Uppsala Kattklubb bildades 1970 och den första kattutställningen anordnades i Granebergsparken 1974.

SVERAK
UK är anslutet till SVERAK, (Sveriges Kattklubbars Riksförbund). I SVERAK är ett 50-tal olika svenska klubbar medlemmar och SVERAK är i sin tur anslutna till FIFe, (Fédération Internationale Féline) som finns i 40 olika medlemsländer.

Uppsala Kattklubbs målsättning

att verka för förståelse och uppskattning av katter och därigenom öka kattens status i samhället


att genom klubbverksamhet, utställningar och annan utåtriktad verksamhet öka intresset för och kunskapen omkatten som husdjur.


att förhindra och motarbeta missförhållanden inom katthållning och djurplågeriatt verka för id-märkning av alla katter


att verka för en sund raskattavel


att tillvarata medlemmarnas intressen


att samarbeta med SVERAK och dess klubbar samt med andra organisationer och klubbar som arbetar för katten