Ordförande

Jeanette Stark
Dalvägen 6
740 46 Östervåla
0708151532
ordforande@uppsalakattklubb.se
(klubbens officiella adress)


Vice Ordförande

Mats Stark
Dalvägen 6
74046 Östervåla
vordf@uppsalakattklubb.se


Kassör

Helén Danielsson
Rubinvägen 18
126 78 Hägersten

kassor@uppsalakattklubb.se


Medlemssekreterare

Linda Ncomo Sjöström
Kolarvägen 5
74350 Vattholma
0704528019
sekreterare@uppsalakattklubb.se


Avelssekreterare

Madelene Olsson
Upplanda 315
740 46 Östervåla
0709406811
avelssekreterare@uppsalakattklubb.se


Ledamot

Björn Alsmark
Ramsta Bodarna 10
755 91 Uppsala

ledamot1@uppsalakattklubb.se


Ledamot

Kajsa Widén
Vettsta 124
747 91 Alunda

ledamot2@uppsalakattklubb.se


Ledamot

Inger Söderberg
Skolgatan 20 A
753 16 Uppsala

ledamot3@uppsalakattklubb.se


Suppleant
Ann-Louise Rylander

Luthagsesplanaden 9 B
752 25  Uppsala

suppleant1@uppsalakattklubb.se


Suppleant

Tove Boström
Vallby Eknäs 4
745 98 Enköping
suppleant2@uppsalakattklubb.se


Revisor

Carin Nyström


Revisorssuppleant

Lars Madej


Valberedning

Madeleine Forsman
Alma 2
611 99 Tystberga
valberedning@uppsalakattklubb.se


Valberedning

Eva Viberg
Emil Eklöfs väg 10

741 92  Knivsta

valberedning@uppsalakattklubb.se


Valberedning

Jessica Bjällquist
Larsbergsvägen 50
181 39 Lidingö
valberedning@uppsalakattklubb.se


Hemsidesansvarig

Madelene Olsson
Upplanda 315
74046 Östervåla
webmaster@uppsalakattklubb.se