Som medlem i Uppsala kattklubb erhåller du förbundstidningen Våra Katter samt tillgång till ett aktivt föreningsliv.


Som medlem i en kattklubb kan du ställa ut katt på utställningar och registrera kattungar med stamtavla. I klubben finns flera erfarna uppfödare av olika raser till hands för råd, hjälp och stöd.


Så här gör du för att bli medlem:


Uppge namn, och betala in summan på klubbens plusgiro så skickas ett välkomstbrev till dig.


Plusgiro: 49 21 10-2

Swish: 123 544 27 93


Maila sedan dina uppgifter (namn, fullständig adress, telefonnummer, e-post, eventuellt stamnamn och gärna kattras/kattraser) till vår medlemssekreterare sekreterare@uppsalakattklubb.se


Medlemsavgift som betalas från och med den 1 oktober gäller även hela nästföljande år.


Medlemsavgiften måste betalas in för att du ska kunna anmäla till kattutställning eller registrera kattkull.


Huvudmedlem
Förklaras ovan. Medlemsskapet gäller för kalenderår.


Familjemedlem
Finns det fler i familjen som vill vara medlem i Uppsala kattklubb och SVERAK så är avgiften för dessa 100 kronor per person. Förbundstidning (Våra Katter) skickas endast till huvudmedlem. Ett krav är att man bor på samma adress!


Stödmedlem
Stödmedlem är inte medlem i SVERAK och har ingen rösträtt på föreningsstämmor. Som stödmedlem får du delta i aktiviteter anordnade av UK. Avgiften för detta är 100 kr.


Kattungeköpare
Uppfödare i UK kan låta sina kattungeköpare bli medlemmar för 250 kronor under första året som ett introduktionserbjudande. Observera att det är uppfödaren som betalar in detta till klubben, inte kattungeköparen.


SVERAK har beslutat att samtliga anslutna klubbar skall vara prenumerations-klubbar, vilket innebär att "Våra Katter" alltid ingår i medlemskapet.


350 kr / kalenderår - Huvudmedlem inklusive "Våra Katter" 6 nr /år
100 kr / kalenderår - Familjemedlem
100 kr / kalenderår - Stödmedlem
250 kr / kalenderår - Kattungeköpare inklusive "Våra Katter" 6 nr /år