Anmälan till utställning

Man anmäler via http://minakatter.sverak.se/

Har man inget konto skapar man ett genom att logga in med sitt medlemsnummer och sin emailadress.

Vet man inte vilket medlemsnummer man har kontaktar man medlemssekreteraren eller utställningssekreteraren.

Har inte den arrangerande klubben online-anmälan följer man instruktionerna för anmälan enligt inbjudan.

SVERAKs stadgar och regler

Ska du ställa ut din katt är du skyldig att känna till SVERAKs och FIFes regler för utställning.